پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

راهنمای امتیاز دهی

هر سوال 60 امتیاز مجزا دریافت می کند :


میانگین امتیاز در سرعت پاسخگویی : 10 امتیاز

بررسی پاسخ ها توسط دکتر شیری : 30 امتیاز

رضایت کاربر از پاسخ : 20 امتیاز


فرمول نهایی :

امتیاز نقره ای : (تعداد سوال نقره ای * 60 * 2) / تعداد سوال نقره ای

امتیاز طلایی : (تعداد سوال نقره ای * 60) / تعداد سوال نقره ای


امتیاز نهایی : (امتیاز نقره ای + امتیاز طلایی) / جمع سوالات نقره ای و طلایی