پاسخگران

ویدا چیتگر
ویدا چیتگر كارشناس ارشد روانشناسى
امتیاز : 859
فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 694
شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 360
دکتر اکبری
دکتر اکبری 0
امتیاز : 52
حسین مسگرها
حسین مسگرها کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی
امتیاز : 36
مونا گوشه
مونا گوشه دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 13
مجتبی حسینی نیا
مجتبی حسینی نیا مدیر دپارتمان نوجوان توانگر
امتیاز : 1
احمدرضا اكبرى
احمدرضا اكبرى دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 0

قوانین و راهنمای استفاده از پرسش 24 را اینجا بخوانید