پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 15,010
شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 11,220
الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 4,660
صوناچايچي
صوناچايچي کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 3,910
مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 3,770
زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 2,675
آزاده خردمند
آزاده خردمند متخصص اعصاب و روان
امتیاز : 1,055
نفیسه شیری
نفیسه شیری کارشناسی بالینی
امتیاز : 875
الناز نیک صور
الناز نیک صور کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 855
مجتبی حسینی نیا
مجتبی حسینی نیا کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 60