پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 1,143
شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 902
مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 388
الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 256
صوناچايچي
صوناچايچي کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 123
زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 90
نیک صور
نیک صور کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 24
نفیسه شیری
نفیسه شیری کارشناسی ارشد بالینی
امتیاز : 12
آزاده خردمند
آزاده خردمند متخصص اعصاب و روان
امتیاز : 5
سمیرا طلایی
سمیرا طلایی دانشجوی دکترا روانشناسی عمومی
امتیاز : 3
مجتبی حسینی نیا
مجتبی حسینی نیا کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 2