پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

صوناچايچي

71

تعداد پاسخ ها

12.7/10

سرعت پاسخگویی

4

رتبه در سایت

8/10

امتیاز طلایی

9.4/10

امتیاز نقره ای


کارشناسی ارشد مشاوره
صوناچايچي 3 ماه و 4 روز با ما همراه است

پرسش های پاسخ داده شده توسط صوناچايچي