پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

آزاده خردمند

24

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

9

رتبه در سایت

0/10

امتیاز طلایی

7.6/10

امتیاز نقره ای


متخصص اعصاب و روان
آزاده خردمند 5 ماه با ما همراه است

پرسش های پاسخ داده شده توسط آزاده خردمند