پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

راه های عبورازشکست مالی

پرسش

تاریخ ثبت : 01 آذر 1397
308  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
من درسال1390بابیش از300نفرپرسنل ودوکارخانه دچارورشکستگی شدم وبه دلیل اتهامات وارده 2سال درزندان بودم ولی ازهمه آنهامبراشدم ودرحاضرپیگیرانجام تشریفات حقوقی بابت ورشکستگی هستم ودراین مدت هم مجبورشدم بصورت مخفیانه زندگی کنم تا تعیین تکلیف مسایل حقوقی صورت گیردضمنا 42ساله هستم ودریک ماه اخیربه این نتیجه رسیدم که ابتدا باید روی خودم سرمایه گذاری کنم تا بتوانم ازعهده مشکلات بربیام لذا با اینکه هیچ پس انداز -شغل ودرآمدخاصی ندارم باقرض گرفتن اقدام به تهیه دوره من خشنود ورابطه عاطفی بدون شکست کردم باعنایت به شرح مختصری اززندگی خودم نیازبه راهنمایی ومشاوره درارایه راه حل درمورد مشکلات زیردارم
1-مدام دچاراحساس گناه وسرزنش خودم هستم2-مدام با همسرم دربحث ومشاجره هستم3-برای انتخاب شغل با توجه به شرایط خودم مرددهستم
باعنایت به تیپ شخصیتی خودم که infjهستم راهنمایی بفرمایید
بسیارسپاسگزارم

مهمترین سوال :

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

شایان غدیری
شایان غدیری
13 آذر 1397 ساعت 15:34

سلام دوست گرامی


نامه شما را خواندم. تجارب بسیار تلخ و دشواری را در این سالها پشت سر گذاشته اید. در وضعیت عادی نبوده اید و اکنون نیز همچنان درگیر شرایط اخیر هستید. گاهی بروز برخی اتفاقات و شکست ها مستقیما ارتباطی با تصمیمات شخصی ندارند و اقتضای موقعیت اقتصادی و مالی موجب آنها شده. حق دارید که در این شرایط، احساس خوبی نداشته باشید با این حال شما تمام تلاش خود را داشته اید که یک کارآفرین موفقی باشید لذا گاهی بروز برخی رویدادها اجتناب ناپذیرند.

 شما نیز فشارهایی در این مدت متحمل شده اید که روی تعاملات تان با همسرتان تاثیرگذار بوده .با این وجود تلاش داشته اید تا بر روند زندگی و خانوادگی خود بیشتر تامل نمایید تا بتونید در وهله نخست به خودتون و روابط زناشویی تان کمک نمایید . و این اقدام قابل توجهی ست. احتمالا همسرتان نیز در این خصوص برخی ملاحظات را در ارتباط با شما داشته اند و انتظار میره در این وضعیت بیشتر یاری رسان باشند.


 دوران سختی ست شاید نتونید در کوتاه مدت به موقعیت شغلی مطلوب گذشته بازگردید با این حال تلاش کنید تا رسیدن به شرایط پایدار، حداقل فرصت شغلی مورد علاقه برای تامین موارد مالی خانواده را فراهم نمایید. در طی مسیرِ حرکت، فرصت های بالقوه را نیز مدنظر قرار خواهید داد.


با تشکر از اعتماد شما

شایان غدیری

خانه توانگری طوبی

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
سوال شما با موفقیت ثبت شده است و پس از بررسی درمانگر پاسخ خواهیم داد

سوالات مشابه