پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

نفهمیدن کارای طرف مقابل

پرسش

تاریخ ثبت : 09 دی 1397
367  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
خواستگاری دارم که دوبار به شیوه های مختلفی خواستگاری کرده در طی دوسال ولی الان با ابراز علاقه اش نظرم تغییر کرده و به یک واسطه سپردم خود ایشان هم اجازه گرفت با هم در ارتباط باشیم یکماه طول کشید خبری نشد بعد از واسطه پرسیده بود شنیده من قبلا نامزد کردم و میخواسته بدونه که چرا بهم خورده و وقتی من توضیح دادم که نامزد نکردم و ... یک جلسه در محیط کار حرف زدیم و اجازه گرفت تماس بگیره و بیشتر اشنا شیم ولی الان یک هفته گذشته و خبری ازش نیس این اقا ده سال از من بزرگتره و در مکالمه یک هفته پیش گفت روش نشده برای بار سوم خواستگاری کنه و من توضیح دادم قبلا در مورد شما بهم بد گفته بودن ولی الان متوجه شدم اشتباه میگفتن و اضلا من این اخلاقای شما رو میپسندم در محیط کار و از طرفی بهش گفتم دوسال پیش و پارسال که مطرح کردین بچه تر بودم و قصد ازدوا ج نداشتم
ولی الان علیرغم ارتباط عالی که با هم داشتیم دلیل تماس گرفتنشو نمیفهمم و این داره منو اذیت میکنه چون دوماه دیگه ازمونی دارم و نگران اتلاف وقتمم
از طرفی میترسم پیام بدم و بگم دلیل تماس گرفتنتون چی بوده
باید بیخیال این رابطه بشم؟

مهمترین سوال :

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

صوناچايچي
صوناچايچي
11 دی 1397 ساعت 01:13

سلام سپاس از اعتمادتان.

نوشته تان را خواندم و متوجه ترديد شما هستم از سويي فكري ذهنتان را درگير كرده است و از سويي نميدانيد جطور ميتوانيد عكس العملي داشته باشيد كه  حرمت تان راخدشه دار نكند.اگر ميتوانيد بهتر است افكار و هيجانات خود را مديريت كنيد چرا كه اين تاخير و اين غيبتها از سمت ايشان به هر دليلي هم كه باشد نميتواند توجيه متقاعدكننده اي براي عدم پيگيري ايشان باشد و نشانه مثبتي نيست . اما اگر  ذهنتان خيلي درگیر این موضوع شده است بالغانه برای روشن کردن تکلیف خود اقدامی كنيدو مشخصا فقط تعجب تان را ابراز كنيد ودليل رفتارشان را سوال كنيد. آگاه باشيدكه شما فقط برای رفع ابهام خود اين رفتاررا ميكنيد وحتي جواب منفي نيز به هيچ وجه به معني بي ارزش شدنشمانيست.لذا به دنبال جواب از پيش تعيين شده اي در ذهن خود نباشيد و هيچ بيش داوري اي نداشته باشيد تا با شنيدن هرنوع جواب احتمالي اي آرامش تان مختل نشود.

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

صوناچايچي
صوناچايچي
11 دی 1397 ساعت 01:16

سلام سپاس از اعتمادتان.

نوشته تان را خواندم و متوجه ترديد شما هستم از سويي فكري ذهنتان را درگير كرده است و از سويي نميدانيد جطور ميتوانيد عكس العملي داشته باشيد كه  حرمت تان راخدشه دار نكند.اگر ميتوانيد بهتر است افكار و هيجانات خود را مديريت كنيد چرا كه اين تاخير و اين غيبتها از سمت ايشان به هر دليلي هم كه باشد نميتواند توجيه متقاعدكننده اي براي عدم پيگيري ايشان باشد و احتمالا نشانه مثبتي نيست.امااگرذهنتان خيلي درگیر این موضوع شده است بالغانه برای روشن کردن تکلیف خود اقدامی كنيدو فقط تعجب تان را ابراز كنيد ودليل رفتارشان را سوال كنيد. آگاه باشيدكه شما فقط برای رفع ابهام خود اين رفتاررا ميكنيد وحتي اگرجواب منفي باشدهم به هيچ وجه به معني بي ارزش شدن شمانيست.لذا به دنبال جواب از پيش تعيين شده اي در ذهن خود نباشيد و هيچ بيش داوري اي نداشته باشيد تا با شنيدن هرنوع جواب احتمالي اي آرامش تان مختل نشود.

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

صوناچايچي
صوناچايچي
11 دی 1397 ساعت 01:17

سلام سپاس از اعتمادتان.

نوشته تان را خواندم و متوجه ترديد شما هستم از سويي فكري ذهنتان را درگير كرده است و از سويي نميدانيد جطور ميتوانيد عكس العملي داشته باشيد كه  حرمت تان راخدشه دار نكند.اگر ميتوانيد بهتر است افكار و هيجانات خود را مديريت كنيد چرا كه اين تاخير و اين غيبتها از سمت ايشان به هر دليلي هم كه باشد نميتواند توجيه متقاعدكننده اي براي عدم پيگيري ايشان باشد و نشانه مثبتي نيست . اما اگر  ذهنتان خيلي درگیر این موضوع شده است بالغانه برای روشن کردن تکلیف خود اقدامی كنيدو مشخصا فقط تعجب تان را ابراز كنيد ودليل رفتارشان را سوال كنيد. آگاه باشيدكه شما فقط برای رفع ابهام خود اين رفتاررا ميكنيد وحتي جواب منفي نيز به هيچ وجه به معني بي ارزش شدنشمانيست.لذا به دنبال جواب از پيش تعيين شده اي در ذهن خود نباشيد و هيچ بيش داوري اي نداشته باشيد تا با شنيدن هرنوع جواب احتمالي اي آرامش تان مختل نشود.

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

صوناچايچي
صوناچايچي
11 دی 1397 ساعت 01:20

سلام سپاس از اعتمادتان.

نوشته تان را خواندم و متوجه ترديد شما هستم از سويي فكري ذهنتان را درگير كرده است و از سويي نميدانيد جطور ميتوانيد عكس العملي داشته باشيد كه  حرمت تان راخدشه دار نكند.اگر ميتوانيد بهتر است افكار و هيجانات خود را مديريت كنيد چرا كه اين تاخير و اين غيبتها از سمت ايشان به هر دليلي هم كه باشد نميتواند توجيه متقاعدكننده اي براي عدم پيگيري ايشان باشد و نشانه مثبتي نيست . اما اگر  ذهنتان خيلي درگیر این موضوع شده است بالغانه برای روشن کردن تکلیف خود اقدامی كنيدو مشخصا فقط تعجب تان را ابراز كنيد ودليل رفتارشان را سوال كنيد. آگاه باشيدكه شما فقط برای رفع ابهام خود اين رفتاررا ميكنيد وحتي جواب منفي نيز به هيچ وجه به معني بي ارزش شدنشمانيست.لذا به دنبال جواب از پيش تعيين شده اي در ذهن خود نباشيد و هيچ بيش داوري اي نداشته باشيد تا با شنيدن هرنوع جواب احتمالي اي آرامش تان مختل نشود.

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

پاسخ پرسشگر

11 دی 1397 ساعت 09:40
خیلی ممنونم از راهنماییتون🌹 سوال دیگه ای داشتم، خواستگاری که خودش خیلی ایده ال است و موقعیت خوب کاری، اخلاق خوب و بسیار هم علاقه مند است ولی خانواده اش با خانواده طرف مقابل هماهنگی زیادی ندارن و به همین جهت خود طرف هم ارتباط کمی با خانواده اش دارد میتواند ازدواج موفقی باشد؟ یا صرف اختلاف خانواده ها باید رد کنم این مورد رو؟
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

صوناچايچي
صوناچايچي
11 دی 1397 ساعت 16:07

سلام باید بررسی کنید وسعت این تفاوت چه میزان است و  آیا در مسایل کلی و بنیادی ست یا در جزییات و دیگر  اینکه دو فرد تا چه میزان به شخصیت متمایز یافته ای  رسیده اند چرا که صرف ارتباط نداشتن با خانواده هم میتواند مثبت باشد و هم منفی .بستگی به بلوغ .انعطاف پذیری فرد و دلیل اواز این رفتارش دارد.

ادبیات محترمانه و بدون قضاوت : 24
کارآمدی پاسخ : 8
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

پاسخ پرسشگر

11 دی 1397 ساعت 18:55
سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین خانم چایچی 🌹 حتما بررسی میکنم و مجددا ازتون راهنمایی میگیرم
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
سوال شما با موفقیت ثبت شده است و پس از بررسی درمانگر پاسخ خواهیم داد

سوالات مشابه