پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

رابطه ای که بدون انتظار من تمام شد

پرسش

تاریخ ثبت : 14 دی 1397
498  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
سلام
رابطه من تمام شد ولی هنوز جواب سوال های قبلم را هم از شما دریافت نکردم.آقایی ک ادعای هدفمندی و ازدکاج و... میکرد وقتی مادر من متوجه رابطه شد گفت به پدرت بگو و نترس و بگو زمان میخواهیم،ولی درمورد ازدواج بحث هایی داشتیم برای اینکه من انتظار داشتم حداقل بگوید دوستت دارم و صبر کن،ولی فقطگفت من تاریخ نمیدم و عصبی برخورد کرد.بعدگفت اشتباه کردم و زمان و درک میخوام و گفتم اوکی من عجله ای ندارم و دیگه از فشار خونه نگفتم،ولی ب خاطر حرف اون به پدرم گفته بودم.تا اینکه توی یه بحثگفت تمام.این رابطه برای من ارامش نداشته.درصورتی ک رابطه ما خوب بود،فکر کردم از روی عصبانیته.رفتیم مشاور.وقتی مشاور به من گفت میگه به درد هم نمیخوریم و بهونه میاره و گفت این اقا رو باید ماه اول میشناختی...من فروریختم.و تمام باورام و از دست دادم،چطور هفته قبل ابراز احساسات شدید و فرصت خواستن .ولی یهو گفتن تمام.چطکر انقدر راحت.من هیچکس را به اندازه این آقاباور نکرده بودم،حس میکردم جزیی از وجودم شده،از ازدواج ترسید؟من ک از اول گفته بودم هدفم ازدواجه و تایید کرده بود که هدف منم همینه،چرا انقدر ضعیف؟با یک بحث؟

مهمترین سوال :

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

صوناچايچي
صوناچايچي
16 دی 1397 ساعت 00:35

سلام سپاس از اعتمادتان .

درمورد سوالهاي قبلي تان ، تيم خانه توانگري  در جهت ارائه خدمات مطلوب  بصورت بي وقفه نهايت تلاش خودرا ميكند و تاكنون سوالي بي پاسخ در سايت باقي نمانده است ،ممكن است به دلايل فني  سوال شماثبت نشده باشد يا هر مشكل احتمالي ديگر كه قطعابدليل كم توجهي نيست .بهرحال متاسفم وعذرخواهي ما را بپذيريد. درمورد نوشته تان توجه داشته باشيد شما ميتوانيد دلبستگي و هرگونه فكر و نظري از سمت خودتان داشته باشيد اما اين به اين معني نيست كه مخاطب شما نيز بايد داراي اين ويژگي ها باشد و كاري براي سوق دادن ايشان در اين جهت نميتوانيد انجام دهيد  . متوجه سختي و تلخي اي كه تجربه ميكنيد هستم شماميتوانيد تلاش كنيدايگو(من)قوي تري را بسازيد تااحساسات كارآمدتري تجربه كنيد . درواقع  آستانه آسيب پذيري شما ،تعيين كننده  شدت سختي اي ست كه در اتفاقات تجربه ميكنيد.  از سوي ديگر در حال حاضر شما در  شرايطي قرار داريد كه نياز به عكس العمل و تغييري در شرايط نداريد تنها ميتوانيد پذيرش تان را بالا ببريد . نه خودتان را سرزنش كنيد و نه سعي در تحليل رفتارها و عكس العمل ايشان داشته باشيد. در بعضي از مراحل و اتفاقات ،تنها رفتار مناسب ،عبور كردن است . ازاين حادثه عبور كنيد و به چشم يك تجربه مثبت هرچند سخت و تلخ به آن بنگريد و درتلاش باشيد درسهاي  درخور اين موضوع را برداشت كنيد و توشه ي راهتان براي اهداف آتي كنيد .

امانتداراعتمادتانم

چايچي_خانه توانگري

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
سوال شما با موفقیت ثبت شده است و پس از بررسی درمانگر پاسخ خواهیم داد

سوالات مشابه