پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

چطور با این احساس غم و اندوه و سردرگمی و چراها که در سر دارم کنار بیام؟

پرسش

تاریخ ثبت : 03 بهمن 1397
236  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
مشکلات عاطفی زیادی در روابط با همسرم داشتم که کاملا اتفاقی درگیر رابطه ی عاطفی با مردی شدم که 8 سال کوچکتر از من بود و بعدها فهمیدم که زن عقدی دارد ولی بمن دروغ گفته بود. از نظر تحصیلی و اشل خانوادگی و مالی خیلی پایین تر از من بود ولی سادگی که در رفتار و گفتار و زندگیش بود شیفته م کرد. شدیدا بهش علاقمند شدم اونم ابراز علاقه کرد و علیرغم اینکه همسرش مطلع شد و خاستم رابطه را تمام کنم اون نذاشت و گفت بدون من میمیره و قرار گذاشتیم هردو از زندگی قبلی جدا بشیم و با هم ازدواج کنیم. کلی برنامه ریزی کردیم. قرار شد اون زنشو طلاق بده و بیاد به شهری که من بودم و بعد از طلاق من با هم زندگی کنیم. تااینکه یه چندروزی با تاخیر جواب تلفنامو داد و بهانه آورد که گوشیش خراب شده بعدم پیام داد که یه چندروزی کار داره و درگیر طلاق زنشه و بهش زنگ نزنم و چون خیلی ابراز ناراحتی و دلتنگی میکردم گفت که خیالم راحت باشه و همه چیز داره خوب پیش میره. بعد چهار روز منتظر شدن دیدم ازش خبری نشد خودم زنگ زدم دیدم خانمش گوشی را برداشت و گفت ما سه شب پیش جشن عروسیمون بود و رفتیم سرخونه زندگیمون. خودش باهام حرفم نزد.چرا؟

مهمترین سوال :

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

صوناچايچي
صوناچايچي
09 بهمن 1397 ساعت 00:13

سلام سپاس از اعتمادتان.

نوشته تان را خواندم و متاسف شدم كه در شرايط تلخي هستيد . متوجهم كه سرمايه گذاري عاطفي اي كه كرده بوديد متزلزل شده و اين موضوع شما را دچار نوسان و اضطراب كرده است . ايتدا خودتان را بابت اين موضوع ببخشيد سپس بررسي كنيد چه رفتارهايي داشته ايد و چرا به جاي يافتن راه حل اساسي براي بهبود شرايط تان ، يك مُسكِن جايگزين كرده ايد؟ اين موضوع به اين معني نيست كه رفتار ايشان صحيح است اما از آنجاييكه ما به ايشان دسترسي نداريم و  دليل رفتارشان  رانيز نميدانيم پس تنها ميتوانيم برخود شما و سهم و  مسئوليت تان در اين موضوع تمركز كنيم. اگر رابطه ي زوجي شما نقص هايي دارد و تصميم بر جدايي داريد ترجيحا با كمك يك  مشاورمتخصص دراين زمينه اگر از تصميم خود مطمين شديد سپس ان را عملي كنيد و پس از ان نيز حدااقل شش ماه تا يكسال به خود فرصت دهيد و رفتارهاي خود را بررسي كنيد . پس از گذراندن اين پروسه ميتوانيد آمادگي  انتخاب مناسب و منطقي فرد جديدي را داشته باشيد . 

در شرايط فعلي تان نيز پيشنهاد من  اين است كه هرچند سخت هم باشيد اجازه دهيد زمان بگذرد و سراغي نگيريد و پيگير نشويد . درنهايت بعد از گذشت مدت زمان كافي اگر بازهم هيچ خبري نشدسعي كنيدبپذيريد نشانه عدم تمايل ايشان به ادامه است و شما نيز ادامه ندهيد . اهميتي ندارد به چه دليلي  اين تصميم را گرفته اند . ممكن است  شهامت اتمام مستقيم رابطه را نداشته اند. هرچه هست شما تنها بدنبال يافتن فرصتهايي براي رشد خودتان در اين  شرايط تلخ باشيد.

امانتدار اعتمادتانم.

چايچي-خانه توانگري

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
سوال شما با موفقیت ثبت شده است و پس از بررسی درمانگر پاسخ خواهیم داد

سوالات مشابه