پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

ابراز ترس و عدم توانایی تصمیم‌گیری

شما مجاز به مشاهده این سوال نمی باشد. سوال خصوصی می باشد!
سوال شما با موفقیت ثبت شده است و پس از بررسی درمانگر پاسخ خواهیم داد