سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

چه چیزی باعث میشود که افرادی با دیدگاه یکسان رو جذب خود میکنیم؟

پرسش

تاریخ ثبت : 26 فروردین 1398
230  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
بعد از گذشت چندین رابطه عاطفی کوتاه مدتی که با شکست مواجه شدم، به این نتیجه رسیدم که دلیل جداشدن من و حتی برخی دوستانم با کسانی که آشنا شده بودیم تنها یک چیز بود.
به طور مثال کسانی که با من آشنا میشدند به من فقط یک دیدگاه داشتن و از من به طورقطع رابطه جنسی میخواستند و درصورت قبول نکردن به راحتی من رو رهامیکردند. یا یکی ازدوستانم همیشه با افرادی آشنا میشود که بسیار متعصب هستند و مشکلاتشان بابت حجاب و نوع پوشش هست، درصورتی که او پوششی کاملاعادی دارد و میشه گفت فقط با او همچین رفتاری دارند. چیزی که هست، این هست که من احساس میکنم این ما هستیم که چنین افرادی رو جذب میکنیم

مهمترین سوال :
سوال این هست که مشکل چیست؟!! چه چیزی باعث به وجود آمدنِ این مشکلِ "یکسان" در تمام رابطه هایی که داشتیم میشود؟
و چه کار باید کرد که دیدگاه این افراد رو نسبت به خودمان تغییر بدیم یا شخصی با دیدگاهی دیگر جذب کنیم؟

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

زهرا محمدی
زهرا محمدی
01 بهمن 1398 ساعت 01:15

سلام 

نامه شما را خواندم.

زمانی که ما در روابطی هستیم که ظاهرا یک الگوی مشترک اتفاق می افتد برای مثال تمام روابطی که تجربه کرده ایم به خیانت ختم شده اند یا مثلا با پیشنهاد یک رابطه بوده که پاسخ مثبتی دریافت نکرده و باعث شده این رابطه تمام شود . 

زمانی که ما در چندین رابطه به یک نتیجه مشخص میرسیم می توانیم از خودمان بپرسیم که شیوه برخورد ما در آن رابطه به چه شکل بوده است؟ 

منظورم از این سوال این نیست که تمام مسئولیت رفتارهای دیگران را ما به عهده بگیریم و انگار هر رفتاری که دیگران انجام می دهند حتما دلیلش نوع برخورد ماست ولی جایی که از یک الگو در روابط صحبت می شود می توانیم این سوال را از خودمان بپرسیم. به قول رابرت دنیرو گاهی وقت ها نوع رفتار ما گرگ درون دیگران را بیدار می کند. اینجا می توانیم از خودمان بپرسیم نوع واکنش ما در یک رابطه به چه شکلی بوده است که در نهایت روابط مان ختم می شود به یک پیشنهاد و  بعد تمام می شوند. 

شروع این روابط به چه صورتی بوده است؟ در چه مکانی؟ از چه طریقی؟ در چه شرایطی؟

تصویری که شما از خودتان به طرف مقابل می دهید چه تصویری ست؟ از لباس و پوشش ما گرفته تا ادبیات و کلماتی که استفاده می کنیم هر کدام میتواند یک پیامی به همراه داشته باشد.

زمانی که با این پیشنهادات مواجه می شوید به چه شکلی به آنها پاسخ می دهید؟ آیا این رد درخواست آنها با خشم و رفتارهای برخاسته از هیجان خشم است یا بالغانه و با دلیل می باشد؟ 

در نهایت سهم شما به اندازه ای می باشد که در کنترل شماست یعنی می توانید موقعیت های قبلی را بررسی کنید و جایی را که به نظرتان می رسد بهتر بود به شکل دیگری برخورد می کردید را اصلاح کنید.

 با این حال ما میتوانیم در یک رابطه باشیم ولی اصول و معیارهایی که میخواهیم در آن رابطه حفظ نشود و با همه احساسات ناخوشایندی که برایمان دارد می توانیم تشخیص دهیم که این رابطه هزینه هایی که برای ما دارد بیشتر از فوایدش می باشد و در نتیجه آن رابطه را تمام کنیم و این الزاما به معنی این نیست که مشکل از ماست شاید در جای درستی برای معیارهایمان قرار نگرفته ایم.


باتشکر

زهرا محمدی- خانه توانگری طوبی

معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

سوالات مشابه