سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 63/100
1,260

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

شایان غدیری
شایان غدیری دانشجوی دکترا روانشناسی
امتیاز : 40/100
883

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

2/10

معرفی کتاب

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 70/100
633

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

8/10

معرفی کتاب

مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 43/100
390

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

3/10

معرفی کتاب

صوناچايچي
صوناچايچي کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 65/100
384

تعداد پاسخ ها

9/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
284

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

2/10

معرفی کتاب

نفیسه شیری
نفیسه شیری دانشجوی کارشناسی ارشد بالینی
امتیاز : 50/100
160

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

نعیمه داودی منش
نعیمه داودی منش کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 40/100
116

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

نسرین قربان زاده
نسرین قربان زاده کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 74/100
110

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

8/10

معرفی کتاب

ساجده ودودی
ساجده ودودی دانشجوی دکترا روان شناسی
امتیاز : 61/100
77

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

7/10

معرفی کتاب

سارا میرزامحمدی
سارا میرزامحمدی کارشناسی ارشد روانسنجی
امتیاز : 45/100
75

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

فاطمه رسول زاده
فاطمه رسول زاده کارشناس ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
50

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

آزاده خردمند
آزاده خردمند متخصص اعصاب و روان
امتیاز : 0/100
28

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب