سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 43/100
1,545

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

5/10

پاسخ صوتی

8/10

معرفی کتاب

شایان غدیری
شایان غدیری دانشجوی دکترا روانشناسی
امتیاز : 40/100
1,017

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی
امتیاز : 47/100
994

تعداد پاسخ ها

8/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 45/100
490

تعداد پاسخ ها

3/10

سرعت پاسخگویی

7/10

پاسخ صوتی

4/10

معرفی کتاب

نسرین قربان زاده
نسرین قربان زاده کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 48/100
482

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
381

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

نفیسه شیری
نفیسه شیری دانشجوی کارشناسی ارشد بالینی
امتیاز : 47/100
216

تعداد پاسخ ها

2/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

نرجس رهنما
نرجس رهنما کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
امتیاز : 62/100
187

تعداد پاسخ ها

6/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

نعیمه داودی منش
نعیمه داودی منش کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 46/100
176

تعداد پاسخ ها

4/10

سرعت پاسخگویی

9/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

سارا میرزامحمدی
سارا میرزامحمدی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
امتیاز : 43/100
164

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

9/10

معرفی کتاب

فاطمه رسول زاده
فاطمه رسول زاده کارشناس ارشد مشاوره
امتیاز : 60/100
161

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

ساجده ودودی
ساجده ودودی دانشجوی دکترا روان شناسی
امتیاز : 40/100
159

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

مریم گنجی
مریم گنجی کارشناس ارشد روانشناسی طرحواره درمانگر
امتیاز : 60/100
59

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

سیده معصومه حسینی
سیده معصومه حسینی
امتیاز : 50/100
8

تعداد پاسخ ها

2/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب