پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 62/100
1,117

تعداد پاسخ ها

6/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

9/10

معرفی کتاب

شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 40/100
768

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

6/10

معرفی کتاب

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 68/100
459

تعداد پاسخ ها

8/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 42/100
325

تعداد پاسخ ها

1/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

1/10

معرفی کتاب

صوناچايچي
صوناچايچي کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 70/100
318

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
222

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

نفیسه شیری
نفیسه شیری کارشناسی بالینی
امتیاز : 40/100
105

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

نعیمه داودی منش
نعیمه داودی منش کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 58/100
90

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

6/10

معرفی کتاب

فاطمه رسول زاده
فاطمه رسول زاده کارشناس ارشد مشاوره
امتیاز : 0/100
34

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

آزاده خردمند
آزاده خردمند متخصص اعصاب و روان
امتیاز : 0/100
28

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب