سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 65/100
1,469

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

شایان غدیری
شایان غدیری دانشجوی دکترا روانشناسی
امتیاز : 40/100
971

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی
امتیاز : 68/100
905

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

8/10

معرفی کتاب

مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
469

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

نسرین قربان زاده
نسرین قربان زاده کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 53/100
386

تعداد پاسخ ها

8/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

3/10

معرفی کتاب

زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
363

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

نفیسه شیری
نفیسه شیری دانشجوی کارشناسی ارشد بالینی
امتیاز : 40/100
207

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

نعیمه داودی منش
نعیمه داودی منش کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 40/100
169

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

سارا میرزامحمدی
سارا میرزامحمدی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
امتیاز : 40/100
150

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

ساجده ودودی
ساجده ودودی دانشجوی دکترا روان شناسی
امتیاز : 40/100
143

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

فاطمه رسول زاده
فاطمه رسول زاده کارشناس ارشد مشاوره
امتیاز : 60/100
102

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

نرجس رهنما
نرجس رهنما کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
امتیاز : 65/100
101

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب