سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 53/100
1,400

تعداد پاسخ ها

3/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

9/10

معرفی کتاب

شایان غدیری
شایان غدیری دانشجوی دکترا روانشناسی
امتیاز : 40/100
958

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 73/100
844

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

8/10

معرفی کتاب

مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 57/100
439

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
344

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

نسرین قربان زاده
نسرین قربان زاده کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 66/100
297

تعداد پاسخ ها

9/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

نفیسه شیری
نفیسه شیری دانشجوی کارشناسی ارشد بالینی
امتیاز : 55/100
197

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

نعیمه داودی منش
نعیمه داودی منش کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 40/100
153

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

سارا میرزامحمدی
سارا میرزامحمدی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
امتیاز : 43/100
138

تعداد پاسخ ها

3/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

ساجده ودودی
ساجده ودودی دانشجوی دکترا روان شناسی
امتیاز : 52/100
132

تعداد پاسخ ها

2/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

7/10

معرفی کتاب

فاطمه رسول زاده
فاطمه رسول زاده کارشناس ارشد مشاوره
امتیاز : 46/100
84

تعداد پاسخ ها

7/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

8/10

معرفی کتاب

نرجس رهنما
نرجس رهنما کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
امتیاز : 60/100
53

تعداد پاسخ ها

3/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب